In my work I explore my sense of aesthetics, of surprise, tension, balance. Beginning a new painting or drawing is like traveling to an unknown destination - I set off with a vague idea of where to go, but don't know the trajectory. I will gradually have to determine the direction; I will have to create order in the initial chaos of lines, shapes, colors. How to deal with these unknown rules that are raised by each new work? Where to intervene and where not, how far to go, to change direction? When to stop, to know that the destination is reached? A completed work is the result of all these findings. A road map.


In mijn werk verken ik mijn gevoel voor esthetiek, voor verrassing, spanning, evenwicht. Ik begin aan ieder nieuw schilderij of tekening als aan een reis met onbekende bestemming - ik ga op weg met een vaag idee over het reisdoel, maar het traject ken ik niet. Ik zal gaandeweg de richting moeten bepalen, orde moeten scheppen in de aanvankelijke chaos van lijnen, vormen, kleuren. Hoe om te gaan met de door ieder nieuw werk opgeworpen, tot dan onbekende regels; waar in te grijpen, tot hoe ver te gaan, van richting te veranderen? Wanneer te stoppen, te weten dat de bestemming is bereikt? Een voltooid werk is het resultaat van al die bevindingen. Een routekaart.